Warsztaty

to grupowe zajęcia nastawione na zwiększanie własnej samoświadomości, lepsze poznanie siebie i relacji z innymi ludźmi, rozwinięcie własnych zasobów, przezwyciężenie ograniczających schematów  …

Learn More

Psychoterapia

Psychoterapia (od starogreckiego ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych …

Learn More

Coaching

Coaching – sposób pracy z klientem, oparty o techniki psychologiczne, bazujący na zasobach własnych klienta i prowadzący do osiągnięcia obranego celu. Można …

Learn More

Warsztaty